20091017

Nelik abejingas

Pernai metais švęntėme 60- metį, kai buvo priimtas vienas svarbiausių pasaulyje dokumentų – Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, patvirtinta JT Generalinėje Asamblėjoje 1948 m. gruodžio 10 d.

Deja, ne visos šalys jos laikosi. Dažnai nepaisomi Deklaracijos principai, kurie gina kiekvieną žmogišką būtybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties, kurie gina moters ir vyro santuoka pagrįstą šeimą kaip pagrindinį visuomenės vienetą. Vietoj to, skatinamos įvairios manipuliacijos Žmogaus teisių interpretacijomis (pavyzdžiui siekimas pripažinti teisę į abortą fundamentalia žmogaus teise ar noras sutapatinti įvairias asmenų sugyvenimo formas su natūralia šeima).

Šiandien įvairios organizacijos, pasisakančios už abortą, ruošia dokumentą, kurio tikslas – pripažinti teisę į abortą visuotine žmogaus teise.

Jei tau žmogaus gyvybė ir šeima yra svarbios vertybės kviečiu prisidėti prie peticijos Jungtinių Tautų Organizacijai, kurios tikslas paraginti tinkamai interpretuoti Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją.

Š.m. gruodžio 10 d šią peticiją JTO perduos Katalikiškojo Žmogaus ir šeimos teisių instituto (C-FAM ) atstovai. Tai nevyriausybinė organizacija, akredituota prie JTO. Šis institutas užsiima lobistine ir JTO stebėjimo veikla, siekiant ginti gyvybės ir šeimos klausimus.

Labai svarbu, kad po minėta peticija pasirašytų kuo daugiau žmonių iš viso pasaulio šalių.

Jei tu sutinki su šią iniciatyva, prašau:

1.Pasirašyk peticija, kurią rasi adresu: http://www.worldcongress.pl/un

2.Paskatink savo draugus, nežiūrint kurioje pasaulio šalyje jie begyventų, padaryti tą patį.

3. Paskatink savo draugus, kad jie paskatintų savuosius pasirašyti peticiją.


ŠIOS INICIATYVOS SĖKMĖ PRIKLAUSO NUO ŽMONIŲ, KURIE PASIRAŠYS PETICIJĄ IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 10 DIENOS, SKAIČIAUS!